Behandlingsreiser, pandemi og «Paradise hotel»

Statens behandlingsreiser for pasienter med revmatiske lidelser er en viktig del for habilitering og rehabilitering. Reisene går til varmere strøk som Montenegro, Spania og Kroatia der også klima har en gunstig effekt på sykdommen.

Da koronapandemien inntraff, ble alle planlagte behandlingsreiser lagt på is. Alle reiser t.o.m juni 2021 har blitt kansellert. Dette fører til økte plager og sykemeldinger for mange med vår diagnose.

Naturligvis er det stor forståelse for at det ikke er mulig å gjennomføre reisene i denne pandemitiden. Myndighetenes råd og pålegg om å unngå reiser som ikke er nødvendige og redusere sosial omgang, må følges – selv om dette får helsemessige konsekvenser.

Det er imidlertid oppsiktsvekkende og provoserende å lese at selskapet «Nent» sender 55 personer til Mexico for å spille inn en ny sesong med «Paradise Hotel». I tillegg skal VG-TV sende to reportere for å følge innspillingen som de betrakter som en aktuell nyhetssak.

Det mest betenkelige er likevel den vage reaksjon fra den ellers dyktige helseminister: «Jeg ville ikke ha gjort det».

Reaksjonen står i grell kontrast til de inngripende tiltak som ellers er innført i det norske samfunnet.

Bekhterev Norge hadde forventet en sterkere reaksjon.

«Årets treningsentusiast»

Foreningen opprettet på årsmøtet i fjor en pris ment for årlig utdeling til det medlem som deltar flest ganger på treningene våre. Bakgrunnen var at vi ville oppmuntre flere til å delta enda mer aktivt, men også slik at bassengkapasiteten utnyttes best mulig.

Premien er et gavekort pålydende kr. 500,-.

Pga. koronapandemien ble fjoråret litt amputert med færre treningsdager og med deltakere som tok ekstra sikkerhetshensyn. Styret fant derfor det ikke naturlig å dele ut prisen for 2020.

Vi satser nå imidlertid på ny frisk og håper at Corona etterhvert skal slippe taket. Vi fortsetter således med «Årets Treningsentusiast» for 2021, og håper på et aktivt engasjement fra alle.

Når året går mot slutten, vil styret avgjøre om prisen skal deles ut, og til hvem.

Tore Tronrud

Digitalt årsmøte

Foreningen avholdt årsmøtet 10. februar 2021 som en nettbasert løsning (Teams) pga. koronapandemi og smittevernhensyn.

Trykk «Les mer» for agenda og årsmøteprotokoll med vedlegg

Nyhetsbrev desember 2020

Da er 2020 snart omme. Det har vært et rart år. Koronapandemien har på en måte overtatt styringen av hele samfunnet. Den har tvunget oss alle over i en ny hverdag. Det var vel ikke mange som kunne forutse at verden vår skulle forandre seg så dramatisk da vi ønsket hverandre alle gode ting sist nyttårsaften.

Den enkeltes hverdag har endret seg, og for oss har livet med diagnosen endret seg. Fysioterapeutene måtte stenge ned en periode i vår, treningssentrene stengte, organiserte treninger blant annet gjennom lokalforeningene våre måtte opphøre. Skulle man til lege eller på sykehus, måtte man være friskere enn noen gang for å slippe inn. Behandlingsreisene til Oslo Universitetssykehus er avlyste, og det er utenkelig for mange å reise til varmere strøk for å hjelpe kroppen. I tillegg bruker mange av oss medisiner fast, noe som også påvirket immunforsvaret vårt. Det gir mange en ekstra bekymring i hverdagen. Men snart kommer vaksinene!  Vi får alle håpe at de vil gjør verden vår mer normal igjen.

Sommerhilsen fra styret

Den 12. mars i år ble hverdagen snudd på hodet for alle pga. koronapandemien. Våren 2020 har vært høyst spesiell, vanskelig og krevende for en hel verden.

Vi skal være glad vi bor i et velfungerende og rikt land som Norge som synes å ha løst utfordringene på en god måte, og at vi for tiden har lite smittespredning.

Også foreningen vår fikk merke restriksjonene som ble iverksatt ved at treningsgruppene våre i basseng og gymnastikksal ble innstilt. Dernest måtte markeringen av 20 årsjubileet vårt med vertskap for landskonferansen til Bekhterev Norge også avlyses. Styret har imidlertid holdt kontakt via mail og videokonferanser på nett.

Trening i basseng og sal, høst 2021

Foreningen har fire treningsgrupper med instruktør som trener fast ukentlig for å styrke kjernemuskulatur og oppnå bedre bevegelighet, balanse og kondisjon.

Tre grupper trener i terapibassenget på Haukeland Universitetssykehus der vanntemperaturen er 35-37 °C, ideelt for vår diagnose. Gymnastikk i varmt vann er en gunstig og skånsom treningsform som kan bedre symptomer og lindre smerter.

Den fjerde gruppen trener tilpasset gymnastikk i sal på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Haraldsplass sykehus.

Kontakt epost: irene.djuplasti@bekhterev.no

Egenandeler for høsten 2021 er:

  • Bassengtrening  kr. 600,-
  • Saltrening  kr. 500,-
  • Sal + basseng  kr. 1 000,-