Aktiviteter

Treningstider våren 2022:

Med forbehold om endringer pga koronasituasjonen.

MANDAG
Gruppe 1Terapibasseng Haukeland
Kondisjon, styrke, balanse og avspenning

Garderobe:  16.20 – 16.30
Trening:  16.30 – 17.15
Garderobe: 17.15 – 17.35

Planlagt oppstart 10. januar.

Gruppe 2Terapibasseng Haukeland
Kondisjon, styrke, balanse og avspenning

Garderobe: 17.35 – 17.45
Trening:  17.45 – 18.30
Garderobe:  18.30 – 18.45

Planlagt oppstart 10. januar.

TIRSDAG
Gruppe 3Terapibasseng Haukeland
Kondisjon, styrke, balanse og avspenning

Garderobe:  16.00 – 16.15
Trening:  16.15 – 17.10
Garderobe:  17.10 – 17.30

Planlagt oppstart 11. januar.

ONSDAG
Gruppe 5Yoga – «Mestring & livskvalitet»
Styrke, balanse, koordinasjon, pusteteknikk og avslapping

Tid: 16.30 – 18.00, 8 ganger

Planlagt oppstart 19. januar.

TORSDAG
Gruppe 4Treningssal LMS
Kondisjon, styrke, balanse og avspenning

Tid: 17.00 – 18.00

Planlagt oppstart 13. januar.

Kurs i yoga

Onsdag 5. januar starter vi opp med nytt yogakurs gjennom 8 onsdager ved Allmenningen Yoga, Bergen sentrum.
Foreningen har knyttet kontakt med sosialantropolog og yogainstruktør Ingvild S. Prestegård som har skreddersydd et opplegg for oss med revmatisk leddsykdom.

Under landskonferansen til Bekhterev Norge holdt hun et glimrende foredrag om mestring og livskvalitet. Her introduserte hun bl.a. begrepet «deilighetsrommet» om den spesielle form for yoga som praktiseres. Det er etter disse prinsipper kurset vil bli lagt opp.

Du vil få kunnskap som er relevant for yoga mht. ledd, muskler og hvordan du gradvis kan trene opp kroppen.
Det øves på styrke, balanse, koordinasjon, pusteteknikker og avslapping.
Du kan lese mer på denne linken: https://www.allmenningen.org/yoga-for-bekhterevforeningen/

Ta kontakt for nærmere info, pris og påmelding: bergen@bekhterev.no, sms 91 53 90 97

Tore Tronrud

Statsbudsjett og behandlingsreiser

I dag la regjeringen fram utkast til statsbudsjett for kommende periode. For oss i https://bekhterev.no/ har vi særlig vært spent på hva som avsettes til behandlingsreiser etter to år uten tilbud pga. pandemien.
Behovet synes nå å være betydelig og påtrengende.

Regjeringen foreslår å sette av snaue 141 mill. kr. til behandlingsreiser. Dette er en økning på knappe 4 %. Det er ubetydelig og bidrar ikke til å kompensere for et skrikende og oppdemmet behov.

Dette er skuffende på bakgrunn av at
muskel- og skjelettsykdommer koster samfunnet 255 milliarder kroner i året. Disse sykdommene utgjør omkring 30 prosent av det totale sykefraværet og er den nest vanligste årsaken til uførhet. (kilde: Remus-rapporten)
https://www.altomdinhelse.no/muskel-og-skjelett/sykdommen-som-rammer-flest-og-koster-mest/

Tore Tronrud

Tilbud om yoga

Det er gledelig, etter en lang pandemitid, å kunne meddele at foreningen vil tilby sine medlemmer nytt yoga-kurs i høst.

Vi har knyttet kontakt med sosialantropolog og yogainstruktør Ingvild S. Prestegård som har skreddersydd et opplegg for oss med kronisk leddsykdom. Under landskonferansen til Bekhterev Norge nylig holdt hun et glimrende foredrag om mestring og livskvalitet. Her introduserte hun bl.a. begrepet «deilighetsrommet» om den spesielle form for yoga. Det er også etter disse prinsipper kurset vil bli lagt opp.

Du vil få kunnskap som er relevant for yoga mht. ledd, muskler og hvordan du gradvis kan trene opp kroppen.
Det øves på styrke, balanse, koordinasjon, pusteteknikker og avslapping.

Du kan lese mer på denne linken: https://www.allmenningen.org/yoga-for-bekhterevforeningen/

Ta kontakt for nærmere info og påmelding: bergen@bekhterev.no

Tore Tronrud

Medlemsfordeler

Som medlem av Bekhterev Norge vil du kunne nyte godt av en organisasjon som jobber for dine interesser og rettigheter. – Det er ikke uten grunn at vi har valgt slagordet «Bedre hverdag for alle».

Foruten tilbud om aktiviteter og treningstilbud, kan du også benytte deg av medlemsfordeler som kan spare deg for tusenlapper i året. 

Gratulerer med dagen!

Dagen i dag tilegnes mennesker som lever med aksial spondyloartritt – en revmatisk lidelse som påvirker ryggrad og ulike ledd i kroppen. Den fører oftest til kroniske smerter, skjelettskader og funksjonshemming. Millioner av mennesker berøres over hele verden.

Dagen i dag har som mål å skape oppmerksomhet om sykdommen og virkningen den har på folks liv, fysisk og mentalt.

Dagen i dag dedikeres samhold, felles støtte og omsorg.

Tore Tronrud

Vi søker instruktører til treningsgruppene våre

Bekhterevforeningen Bergen og omegn er tilsluttet Bekhterev Norge og har per i dag ca. 100 medlemmer. Av foreningens aktiviteter inngår bl.a. tre treningsgrupper som ukentlig treffes for gymnastikk i sal og i varmtvannsbasseng. Det øves i tradisjonell gymnastikk tilpasset revmatikere med muskel- og skjelettplager.

Foreningen har behov for flere instruktører som kan tilrettelegge, lede og gjennomføre disse aktivitetene. Vi søker derfor både kvinnelige og mannlige kandidater som fortrinnsvis har erfaring som instruktør eller har idrettsfaglig bakgrunn. For basseng-treningen kreves det at vedkommende har godkjent livredningskurs, eller er villig til å ta kurs i regi av foreningen.

Behandlingsreiser, pandemi og «Paradise hotel»

Statens behandlingsreiser for pasienter med revmatiske lidelser er en viktig del for habilitering og rehabilitering. Reisene går til varmere strøk som Montenegro, Spania og Kroatia der også klima har en gunstig effekt på sykdommen.

Da koronapandemien inntraff, ble alle planlagte behandlingsreiser lagt på is. Alle reiser t.o.m juni 2021 har blitt kansellert. Dette fører til økte plager og sykemeldinger for mange med vår diagnose.

Naturligvis er det stor forståelse for at det ikke er mulig å gjennomføre reisene i denne pandemitiden. Myndighetenes råd og pålegg om å unngå reiser som ikke er nødvendige og redusere sosial omgang, må følges – selv om dette får helsemessige konsekvenser.

Det er imidlertid oppsiktsvekkende og provoserende å lese at selskapet «Nent» sender 55 personer til Mexico for å spille inn en ny sesong med «Paradise Hotel». I tillegg skal VG-TV sende to reportere for å følge innspillingen som de betrakter som en aktuell nyhetssak.

Det mest betenkelige er likevel den vage reaksjon fra den ellers dyktige helseminister: «Jeg ville ikke ha gjort det».

Reaksjonen står i grell kontrast til de inngripende tiltak som ellers er innført i det norske samfunnet.

Bekhterev Norge hadde forventet en sterkere reaksjon.

«Årets treningsentusiast»

Foreningen opprettet på årsmøtet i fjor en pris ment for årlig utdeling til det medlem som deltar flest ganger på treningene våre. Bakgrunnen var at vi ville oppmuntre flere til å delta enda mer aktivt, men også slik at bassengkapasiteten utnyttes best mulig.

Premien er et gavekort pålydende kr. 500,-.

Pga. koronapandemien ble fjoråret litt amputert med færre treningsdager og med deltakere som tok ekstra sikkerhetshensyn. Styret fant derfor det ikke naturlig å dele ut prisen for 2020.

Vi satser nå imidlertid på ny frisk og håper at Corona etterhvert skal slippe taket. Vi fortsetter således med «Årets Treningsentusiast» for 2021, og håper på et aktivt engasjement fra alle.

Når året går mot slutten, vil styret avgjøre om prisen skal deles ut, og til hvem.

Tore Tronrud

Digitalt årsmøte

Foreningen avholdt årsmøtet 10. februar 2021 som en nettbasert løsning (Teams) pga. koronapandemi og smittevernhensyn.

Trykk «Les mer» for agenda og årsmøteprotokoll med vedlegg