7 år for å fastsette AS-diagnose

På verdensbasis tar det gjennomsnittlig 7 år før diagnosen aksial spondyloartritt kan stilles. I løpet av disse årene kan det oppstå uopprettelige og livsendrende skader.
Det kan ta kvinner to år lenger enn menn å få diagnosen pga. en utdatert idé om at axSpA er en mannssykdom.
Jo tidligere diagnosen stilles, desto raskere kan behandlingen starte og jo bedre vil utfallet være for pasienten. Det er derfor viktig at bevisstheten om sykdommen økes.

Om du har:

  • ryggsmerter som har vart i mer enn tre måneder
  • er verre om morgenen når det gjelder stivhet
  • tror det kan være betennelse
  • er under 45 år gammel

? snakk med fastlegen din!

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.