Høstens basseng – og sal kurs

Høstens kurs starter fra og med mandag 26. august. Det blir også denne gangen tre basseng grupper og en sal gruppe. Kursene vil ha fokus på kondisjon, styrke, balanse og avspenning.

Deltagelse på SPA-pasientkurs 22.-23.april.

Tore Tronrud deltok med foredrag som brukerrepresentant/likeperson fra Bekhterevforeningen Bergen og omegn 23.april på SPA-pasientkurs i regi av Helse Bergen. Det var 17-18 personer med SPA som deltok på kurset. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på deltakelse av vår representant. Tore har presentert foreningen vår i flere år, to ganger hvert år, noe vi setter stor pris på. Første dag av kurset, møtte en av de andre likepersonene opp med infofolder og penner til alle deltakerne. For å lese mer om dette kurset kan du lese innlegget lenger nede på siden fra 2023, samme innhold.

Vi markerer Verdens Bekhterevdag – 4. mai 2024

Vi ønsker å markere Verdens Bekhterevdag med en tur på den nye Løvstien med oppstart kl. 11.00. Vi ønsker også å ha en Kick start på den internasjonale kampanjen Walk your AS off som Bekhterev Norge deltar som samlet organisasjon i, for de som ønsker å være med på kampanjen som pågår i hele mai.

Knokkeltreff

Det blir nytt knokkeltreff på Såpas den 25. april kl. 19.00, kom å bli med?

Årsmøte 2024.

Torsdag 22.februar 2024 avholdes medlemsmøte og årsmøte på Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal helsepark. Medlemsmøtet starter kl.18.00 med forelesning om motivasjon og trening for kronisk syke, ved fysioterapeut Elfrid H. Staveland. Pause med servering av pizza m.m. Kl.19.30 starter årsmøtet 2024. Meld deg på til Margrete Rongevær tlf. 952 19 842 (sms) eller på e-post: mrongev@online.no innen 16.02.24. Hjertelig velkommen!

Yoga-kurs

Årets første yoga-kurs starter opp onsdag 17.januar 2024 kl.17.00-18.00 på Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal. Det vil gå over 12 uker, samme sted og tid. Instruktør i Medisinsk-yoga er Anne Charlotte Frønningen. Øvelsene blir tilrettelagt for både matte og stol. Bergen kommune har bidratt med støtte til oppstart av kurs og treningsgrupper for Bekhterevforeningen Bergen og omegn.

Pris for medlemmer er kr. 600,- Påmelding starter 15. desember 15:00. Påmeldingsfrist 10.januar 2024, eller til kurset er fulltegnet.

Kontaktperson er Margrete Rongevær tlf. 95219842, e.post: margrete.rongevar@bekhterev.no

For påmelding følg lenken vedlagt her: Arena360 – Yoga-kurs

Vårens Basseng- og sal kurs

Vårens kurs starter fra og med mandag 8. januar. Det blir tre bassenggrupper og en salgruppe. Kursene vil ha fokus på kondisjon, styrke, balanse og avspenning.

Tidene er som følger:

Mandag basseng gruppe 1: 16:15 – 17.35:

Mandag basseng gruppe 2: 17:35 – 18:45:

Tirsdag basseng gruppe 3: 15:45 – 17:00:

Torsdag sal gruppe: 17:00 – 18:00:

Knokkeltreff

Foreningen arrangerer en sosial og uformell sammenkomst for sine medlemmer torsdag 8.juni kl. 19.00 på Såpas Gastrobar i Skostredet.

Artikler om aksial spondyloartritt

Sidene våre inneholder nå en del informasjon om aksial spondyloartritt (bekhterevs sykdom). Vi håper disse artiklene vil være nyttige både for medlemmer og andre som har sykdommen, for pårørende og for de som bare har lyst til å vite mer. Artiklene tar for seg diagnosen, behandling, typiske egenskaper og mulige komplikasjoner ved sykdommen. Det er også lenker til videre informasjon.

Du finner artiklene her:
Informasjon om aksial spondyloartritt

Mestringskurs for nye med AS-diagnose

Helse Bergen, i samarbeid med HUS revmatologisk avd. og Lærings- og mestringssenteret, tilbyr et todagers seminar for nydiagnostiserte med aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom). Målet er å øke kunnskap om sykdommen og bedre forutsetningene for å leve bra i hverdagen.

Kurset er basert på en tverrfaglig undervisning om sykdom og behandling, og det deltar lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt, sosionom og brukerrepresentant. Som deltaker får en anledning til å møte andre mennesker i samme situasjon. Kurset blir normalt sett arrangert to ganger i året og blir godt mottatt av 10 – 20 deltakere.

Kursleder/avd.sykepleier: Ingunn H. Angeltvedt, HUS og brukerrepresentant: Tore Tronrud, BBO

Som brukerrepresentant deltar likeperson/veileder fra Bekhterevforeningen. Det blir avsatt en time til dette formål der du får anledning til å by litt på deg selv, dele egne erfaringer og fremheve viktigheten av et sosialt nettverk som det å være tilsluttet en pasientorganisasjon som Bekhterev Norge (https://bekhterev.no/). Informasjonen blir godt mottatt, og deltakerne er lydhøre og aktive i diskusjon. Spesielt gledelig er det å se at så mange yngre er med på disse kursene. For idelle/frivillige foreninger er dette en viktig målgruppe å få engasjert.

– Et utmerket tilbud fra Helse Bergen som anbefales! Ønsker du å delta på et slikt kurs, ta kontakt med fastlegen din og be om henvisning.

https://helse-bergen.no/arrangementer/bekhterev-spondyloartritt-1

TT

Presentasjon fra mestringskurset