Dagen i dag …

Dagen i dag tilegnes mennesker som lever med aksial spondyloartritt – en revmatisk lidelse som påvirker ryggrad og ulike ledd i kroppen.

Dagen i dag har som mål å skape oppmerksomhet om sykdommen og virkningen den har på folks liv.

Dagen i dag dedikeres samhold, felles støtte og omsorg.

TT

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.