Pasientoppropet

Bekhterev Norge sammen med 40 pasientorganisasjoner står sammen bak Pasientoppropet.no. Målet er å samle underskrifter som vil overleveres norske helsemyndigheter. Det forventes og forlanges at norske pasienter skal få tilgang til den beste behandlingen snarest etter at den er tilgjengelig på markedet. Det er ikke tilfellet i dag.

Les mer på denne linken: https://pasientoppropet.no/

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.