Helse Bergen – Bekhterevkurs

To ganger i året arrangerer Helse Bergen et todagers kurs på LMS for nye pasienter med aksial spondyloartritt.
Kurset bidrar til kunnskap om diagnosen og til mestring i hverdagen. Det gis god og nyttig info gjennom ulike innlegg fra lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, brukermedvirker, farmasøyt, ernæringsfysiolog og sosionom.

Foreningen vår sammen med Spafo avd. Bergen var invitert i går, og vi stilte med brukerrepresentant og 45 minutters innlegg med tema:

  • Å leve med Bekhterev
  • Aktiviteter i Bekhterevforeningen
  • Behandlingsreiser

Informasjonen ble godt mottatt blant de 24 deltakerne. En av dem var også heldig å vinne en tursekk fra oss.
Om du ønsker å delta på et slikt kurs, ta kontakt med legen din og be om henvisning. Pårørende oppfordres også til å delta.

TT

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.