Mestringskurs for nye med AS-diagnose

Helse Bergen, i samarbeid med HUS revmatologisk avd. og Lærings- og mestringssenteret, tilbyr et todagers seminar for nydiagnostiserte med aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom). Målet er å øke kunnskap om sykdommen og bedre forutsetningene for å leve bra i hverdagen.

Kurset er basert på en tverrfaglig undervisning om sykdom og behandling, og det deltar lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, farmasøyt, sosionom og brukerrepresentant. Som deltaker får en anledning til å møte andre mennesker i samme situasjon. Kurset blir normalt sett arrangert to ganger i året og blir godt mottatt av 10 – 20 deltakere.

Kursleder/avd.sykepleier: Ingunn H. Angeltvedt, HUS og brukerrepresentant: Tore Tronrud, BBO

Som brukerrepresentant deltar likeperson/veileder fra Bekhterevforeningen. Det blir avsatt en time til dette formål der du får anledning til å by litt på deg selv, dele egne erfaringer og fremheve viktigheten av et sosialt nettverk som det å være tilsluttet en pasientorganisasjon som Bekhterev Norge (https://bekhterev.no/). Informasjonen blir godt mottatt, og deltakerne er lydhøre og aktive i diskusjon. Spesielt gledelig er det å se at så mange yngre er med på disse kursene. For idelle/frivillige foreninger er dette en viktig målgruppe å få engasjert.

– Et utmerket tilbud fra Helse Bergen som anbefales! Ønsker du å delta på et slikt kurs, ta kontakt med fastlegen din og be om henvisning.

https://helse-bergen.no/arrangementer/bekhterev-spondyloartritt-1

TT

Presentasjon fra mestringskurset

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.