Statsbudsjett og behandlingsreiser

I dag la regjeringen fram utkast til statsbudsjett for kommende periode. For oss i https://bekhterev.no/ har vi særlig vært spent på hva som avsettes til behandlingsreiser etter to år uten tilbud pga. pandemien.
Behovet synes nå å være betydelig og påtrengende.

Regjeringen foreslår å sette av snaue 141 mill. kr. til behandlingsreiser. Dette er en økning på knappe 4 %. Det er ubetydelig og bidrar ikke til å kompensere for et skrikende og oppdemmet behov.

Dette er skuffende på bakgrunn av at
muskel- og skjelettsykdommer koster samfunnet 255 milliarder kroner i året. Disse sykdommene utgjør omkring 30 prosent av det totale sykefraværet og er den nest vanligste årsaken til uførhet. (kilde: Remus-rapporten)
https://www.altomdinhelse.no/muskel-og-skjelett/sykdommen-som-rammer-flest-og-koster-mest/

Tore Tronrud

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.