Trening i basseng og sal høsten 2020

Foreningen har fire treningsgrupper med instruktør som trener fast ukentlig for å styrke kjernemuskulatur og oppnå bedre bevegelighet, balanse og kondisjon.

Tre grupper trener i terapibassenget på Haukeland Universitetssykehus der vanntemperaturen er ca. 35-37 °C, ideelt for vår diagnose. Gymnastikk i varmt vann er en gunstig og skånsom treningsform som kan bedre symptomer og lindre smerter.

Den fjerde gruppen trener tilpasset gymnastikk i sal på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Haraldsplass sykehus.

Kontakt epost: irene.djuplasti@bekhterev.no

Egenandeler for høsten 2020 er:

  • Bassengtrening  kr. 600,-
  • Saltrening  kr. 500,-
  • Sal + basseng  kr. 1 000,-

Ikke-medlemmer kan delta på gruppetrening hvis ledig plass. Pris vil være kr. 200,- i tillegg på ovennevnte satser. For dem som deltok på vårtreningen vil deltakeravgiften pga Coronasmitten bli avregnet etter tapte treningsdager. Nærmere info sendes de aktuelle medlemmer.

For mer informasjon eller gratis prøvetime, ta kontakt med vår aktivitetsleder Irene Djuplasti, tlf: 481 85 102 eller epost: i-djupla@online.no


Treningstider høsten 2020:

MANDAG KL. 17.00 – 18.00
Terapibasseng:
– Mosjon, bevegelighet og balanse
Oppstart 17. august

MANDAG KL. 18.00 – 19.00
Terapibasseng:
– Mosjon, bevegelighet og balanse
Oppstart 17. august

TIRSDAG KL. 16.30 – 17.30
Terapibasseng:
– Mosjon, bevegelighet og balanse
Oppstart 18. august

ONSDAG KL. 17.00 – 18.15
Yoga:
– Avspenning, pust og tilstedeværelse
Oppstart ?? (avventer klarsignal) 

TORSDAG KL. 17.00 – 18.00
Gymsal:
– Mosjon, bevegelighet og balanse
Oppstart ?? (avventer klarsignal)