Statsbudsjett og behandlingsreiser

I dag la regjeringen fram utkast til statsbudsjett for kommende periode. For oss i https://bekhterev.no/ har vi særlig vært spent på hva som avsettes til behandlingsreiser etter to år uten tilbud pga. pandemien.
Behovet synes nå å være betydelig og påtrengende.

Regjeringen foreslår å sette av snaue 141 mill. kr. til behandlingsreiser. Dette er en økning på knappe 4 %. Det er ubetydelig og bidrar ikke til å kompensere for et skrikende og oppdemmet behov.

Dette er skuffende på bakgrunn av at
muskel- og skjelettsykdommer koster samfunnet 255 milliarder kroner i året. Disse sykdommene utgjør omkring 30 prosent av det totale sykefraværet og er den nest vanligste årsaken til uførhet. (kilde: Remus-rapporten)
https://www.altomdinhelse.no/muskel-og-skjelett/sykdommen-som-rammer-flest-og-koster-mest/

Tore Tronrud

Tilbud om yoga

Det er gledelig, etter en lang pandemitid, å kunne meddele at foreningen vil tilby sine medlemmer nytt yoga-kurs i høst.

Vi har knyttet kontakt med sosialantropolog og yogainstruktør Ingvild S. Prestegård som har skreddersydd et opplegg for oss med kronisk leddsykdom. Under landskonferansen til Bekhterev Norge nylig holdt hun et glimrende foredrag om mestring og livskvalitet. Her introduserte hun bl.a. begrepet «deilighetsrommet» om den spesielle form for yoga. Det er også etter disse prinsipper kurset vil bli lagt opp.

Du vil få kunnskap som er relevant for yoga mht. ledd, muskler og hvordan du gradvis kan trene opp kroppen.
Det øves på styrke, balanse, koordinasjon, pusteteknikker og avslapping.

Du kan lese mer på denne linken: https://www.allmenningen.org/yoga-for-bekhterevforeningen/

Ta kontakt for nærmere info og påmelding: bergen@bekhterev.no

Tore Tronrud

Trening i basseng og sal, høst 2021

Foreningen har fire treningsgrupper med instruktør som trener fast ukentlig for å styrke kjernemuskulatur og oppnå bedre bevegelighet, balanse og kondisjon.

Tre grupper trener i terapibassenget på Haukeland Universitetssykehus der vanntemperaturen er 35-37 °C, ideelt for vår diagnose. Gymnastikk i varmt vann er en gunstig og skånsom treningsform som kan bedre symptomer og lindre smerter.

Den fjerde gruppen trener tilpasset gymnastikk i sal på Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Haraldsplass sykehus.

Kontakt epost: irene.djuplasti@bekhterev.no

Egenandeler for høsten 2021 er:

  • Bassengtrening  kr. 600,-
  • Saltrening  kr. 500,-
  • Sal + basseng  kr. 1 000,-