Invitasjon til medlemsmøte og årsmøte 2022

Bekhterevforeningen Bergen og omegn inviterer til medlemsmøte og årsmøte

Tid: Torsdag 10. februar kl. 18

Sted: Lærings- og Mestringssenteret (LMS), Ulriksdal

Det tas forbehold om endringer som følge av koronasituasjonen.

Medlemsmøte kl.18

Yogainstruktør og sosialantropolog Ingvild S. Prestegård fra Allmenningen Yoga vil holde foredrag om «Livskvalitet og mestring» med evaluering av foreningens avholdte kurs i høst.

Det vil bli servert pizza, frukt og mineralvann.

Årsmøte kl.19

Agenda:

 1.  Godkjenning av innkalling

 2.  Valg av møteleder

 3.  Valg av protokollførere

 4.  Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne

 5.  Styrets årsberetning

 6.  Regnskap med revisjonsberetning

 7.  Innkomne forslag

 8.  Handlingsplan for foreningens virksomhet

 9.  Budsjettforslag

10. Valg av styre etter årsmøtets bestemmelser, og to varamedlemmer

11. Valg av to revisorer eller fagrevisor

12. Forslag til delegater med vara til landsmøtet i Bekhterev Norge 22.- 24. april i Trondheim

13. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte

14. Utdeling av pris for «Årets treningsentusiast»

Forslag til saker må være mottatt av styret senest 27. januar. E-post: bergen@bekhterev.no eller SMS: 915 39 097 (Tore Tronrud).

Sakspapirer vil være tilgjengelig én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent i år til Bekhterev Norge har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

Av hensyn til servering på medlemsmøtet ber vi om påmelding én uke i forveien.

Styret

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.