«Årets treningsentusiast»

Foreningen opprettet på årsmøtet i fjor en pris ment for årlig utdeling til det medlem som deltar flest ganger på treningene våre. Bakgrunnen var at vi ville oppmuntre flere til å delta enda mer aktivt, men også slik at bassengkapasiteten utnyttes best mulig.

Premien er et gavekort pålydende kr. 500,-.

Pga. koronapandemien ble fjoråret litt amputert med færre treningsdager og med deltakere som tok ekstra sikkerhetshensyn. Styret fant derfor det ikke naturlig å dele ut prisen for 2020.

Vi satser nå imidlertid på ny frisk og håper at Corona etterhvert skal slippe taket. Vi fortsetter således med «Årets Treningsentusiast» for 2021, og håper på et aktivt engasjement fra alle.

Når året går mot slutten, vil styret avgjøre om prisen skal deles ut, og til hvem.

Tore Tronrud

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.