Sommerhilsen fra styret

Den 12. mars i år ble hverdagen snudd på hodet for alle pga. koronapandemien. Våren 2020 har vært høyst spesiell, vanskelig og krevende for en hel verden.

Vi skal være glad vi bor i et velfungerende og rikt land som Norge som synes å ha løst utfordringene på en god måte, og at vi for tiden har lite smittespredning.

Også foreningen vår fikk merke restriksjonene som ble iverksatt ved at treningsgruppene våre i basseng og gymnastikksal ble innstilt. Dernest måtte markeringen av 20 årsjubileet vårt med vertskap for landskonferansen til Bekhterev Norge også avlyses. Styret har imidlertid holdt kontakt via mail og videokonferanser på nett.

LANDSMØTE OG VIKTIG RESOLUSJON

I fm. det digitale landsmøtet til Bekhterev Norge i april ble det fattet en viktig resolusjon vedr. det reduserte behandlingstilbudet for personer med vår diagnose. Dokumentet ble oversendt statsministeren, helseministeren og sentrale personer i regjering og storting. Det gledelige er nå at Bekhterev Norge er invitert til møte med statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi kan være stolte av å være tilsluttet et forbund som driver aktivt interessepolitisk arbeid som kan påvirke viktige beslutninger for oss med diagnosen!

Du kan lese mer om denne saken her:

Positivt og godt møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet

I fm. landsmøtet til Bekhterev Norge kan det også nevnes at foreningen vår blir representert med Irene Djuplasti i ledergruppen og Tore Tronrud som styremedlem.

VERDENS BEKHTEREVDAG

I fm. Verdens Bekhterevdag 2. mai ble det tatt initiativ til å inspirere og motivere alle med vår diagnose til å bevege seg mer. Dessverre måtte foreningens felles turdag til Fløien utgå pga. koronasmitten, men enkelte satset friskt på egenhånd. Fysisk aktivitet er jo en særdeles viktig del av behandlingen vår.

I forlengelsen av markeringen deltok foreningen vår for andre året i den internasjonale kampanjen «Walk AS one». Siden den startet i 2012 har deltakere gått distanser som til sammen tilsvarer avstanden rundt jorden og til månen. Nå er planen å samle skritt til turen mot mars, et ambisiøst 10-års mål. Hvorfor 10 år? Jo, det er fordi det er den gjennomsnittlige tid fra symptomer opptrer til diagnosen kan stilles. Dette er altfor lenge, og det er derfor det nå rettes sterkere fokus. Fra foreningen vår deltok i år Kristin Kleveland, Bente K. Fjæreide, Randi Moe, Irene Djuplasti, Sigmund Fosse og Tore Tronrud. I løpet av mai måned gikk de til sammen 2 938 108 skritt som tilsvarer ca. 206 mil, eller avstanden Bergen – Oslo fire ganger. Et flott bidrag for å nå det virtuelle distansemålet mot mars sammen med alle andre med bekhterev.

LANDSFORBUND

Det er 6 bekhterevforeninger som har endret organisasjonstilhørighet fra Norsk Revmatikerforbund til den selvstendige diagnoseorganisasjonen Bekhterev Norge. Intensjonen har hele tiden vært å ha en tilknytning til NRF etter opplegg fra deres landsmøte i 2017. Dessverre har en ikke kommet helt i mål med det arbeidet.

Selv om vi er en liten organisasjon har vi allerede blitt tildelt betydelig offentlig støtte gjennom Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Dette er midler som kan brukes til etterlengtet diagnosearbeid, likepersontjeneste, hjelpetelefon, informasjon, støtte til forskning og lokalt foreningsarbeid samt til helsepolitisk påvirkningsarbeid. På kort tid har forbundet fått opprettet sin egen nettside hvor lokalforeningene legger inn info om aktiviteter, treningstider etc. Nettjenester fra Microsoft er også tatt i bruk for enkel og effektiv kommunikasjon med epost og videokonferanser (Teams). Likeledes håndteres medlemsregister, regnskap, dokumentarkivering og treningsterminer også gjennom felles datasystem (StyreWeb)

Besøk oss gjerne på nettsiden: https://www.bekhterev.no/

Om du lurer på om kontingent er betalt, eller har bekjente som kan tenke seg å bli medlem, kan leder kontaktes på tlf 91 53 90 97 eller tore.tronrud@bekhterev.no.

Innmeldingsskjema finner du her: https://www.bekhterev.no/medlemskap/. Årskontingent kr. 200 kan også vippses.

BASSENGTRENING PÅ HAUKELAND

Vi har mottatt en gledelig melding fra Helse Bergen om at varmtvannsbassenget på Haukeland kan tas i bruk igjen, og vi har planlagt oppstart i uke 34 (medio august). Pga. faren for korona vil det være en del restriksjoner mht. hygiene og antall deltakere. Vi får bl.a. maksimalt være 10 deltakere i bassenget samtidig. Med to treningsgrupper blir det 20 personer, mens vi per i dag har 36. Siden foreningen har tilfredsstillende økonomi samt mottar bidrag fra Bergen Kommune og Funkis, planlegger vi nå en tredje treningsgruppe mandager kl. 18 – 19. Hver gruppe kan likevel bli litt «overbooket», men vi mener normalt fravær balanserer dette. Vi har ennå ikke alle detaljer på plass mht. treningsinstruktører og fordeling av livreddere, men vi vil sende ut info til deltakerne så snart det foreligger.

GYMNASTIKK PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET

Dessverre har ikke LMS åpnet igjen etter Koronasmitten, og det er ennå uvisst når vi kan sette i gang treningsgruppen der fullt eller delvis. Vi vil få komme tilbake med nærmere informasjon.

YOGA

Vi har nylig mottatt tilskudd på kr. 10 000,- fra Sparebanken Vest for oppstart av kurs/trening i yoga. Dessverre har vi ennå ikke tilgang til treningsrommet på LMS, og vet heller ikke hva evt. restriksjoner som kan komme når det åpnes igjen, men også her vil vi få komme tilbake med nærmere info over ferien.

Vi satser på et opplegg som tidligere år med instruktør i Yinyoga Tonje Johannesen og med en varighet på 10 ganger (onsdager ukentlig).

De som ønsker å være med på dette kan melde sin interesse uforpliktende til: tore.tronrud@bekhterev.no eller sms: 91 53 90 97.

ANDRE AKTIVITETER

Selv om vi måtte avlyse vårens turdager til Fløien satser vi på ny frisk med et opplegg i september.

«Velværedagen» på Olden Relax, Vestkanten planlegges i november.

VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG SAMARBEIDSPARTNERE EN RIKTIG GOD OG VARM SOMMER!

Tore Tronrud

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.